Informacje prawne

Wniosek o pomoc? tędy prosze.

Kunst und Krach Event Agentur
Daniel Bischof
Franz-Marc-Str. 8
50939 Köln

Numer podatkowy: 214 / 5023 / 1935
Nr VAT.: DE254478775

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Istnieje unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym dotyczącym konsumentów i nie jesteśmy do tego przygotowani.